Oprogramowanie
FMC
FMC

Automatyczne sterowanie i zarządzanie systemami załadunku i rozładunku

Właściwe zaopatrzenie we właściwym momencie: FMC dba o automatyczne przygotowanie materiału, kiedy wszystkie części i resztki blachy zostały wyładowane z maszyny. Oprogramowanie steruje i zarządza systemem rozładunku i załadunku AMADA pozwalając użytkownikowi oszczędzać czas.

Program bazuje na utworzonej w ten sposób liście zadań, która może być również zapisana dla późniejszego wykorzystania. Jeśli jest to konieczne, to można również wyznaczyć przerwy na wymianę narzędzi. Wznowienie zatrzymanego programu jest możliwe w każdej chwili w punkcie pierwotnego przerwania, bez potrzeby długiego szukania. W celu zarządzania jednostką rozładunku, miejsce składowania poszczególnych elementów blaszanych są łatwo definiowane przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika.

FMC automatycznie przesyła program NC do maszyny. Fukncja DNC może być używana opcjonalnie do manualnego przesyłu.

Cechy szczególne

  • Większa utylizacja maszyn
  • Bez straty czasu do restartowania po zakłóceniu
  • Niezawodny ponowny przesył we właściwym momencie
  • Prosto zdefiniowana lokalizacja części