Software
FMS
FMS

Materiaalmanagement voor magazijnsystemen en machines met FMC-besturing

FMS beheert het materiaal, de pallets en de toe- en afvoerstations van het magazijnsysteem CS300. Het programma regelt eveneens de automatische toe- en afvoer van de pallets naar installaties welke voorzien zijn van automatische belading en ontlading. Deze pallets kunnen worden gebruikt voor materiaaltoevoer maar voor ook het afvoeren van producten en restmateriaal. De pallets kunnen op vaste plekken geplaatst worden, of FMS regelt dit en geeft de pallets hun plek.

De gegevens van elke pallet; de hoeveelheid materiaal, het type materiaal en de plaatsen van de producten zijn bekend.

Het programma omvat ook een visualisering van het magazijn; de status van de opslagplekken en een kleurcodering van de verschillende typen pallets.

Het materiaal wordt via de toe- en afvoerstations in het magazijn ingeladen of er uit gehaald. FMS genereert automatisch transportcommando’s voor de in- en uitlaadunit van het magazijn. Per station is er een wachtrij voor de jobs, waarin meerdere palletopdrachten ingegeven kunnen worden. De in- en uitlaadunit van het magazijn werkt deze rij automatisch af.

FMS beschikt over een interface via welke de geproduceerde delen in een ERP-systeem ingevoerd kunnen worden.

Eigenschappen

  • Een gecoördineerd systeem op basis van FMC-software
  • Hogere machinebezettingsgraad
  • Betrouwbaar door automatisch beheer
  • Klantspecifieke wensen mogelijk